Nissan Destekli Otonom Sürüş Araştırma Projesi evolvAD İngiltere'de Başladı - Dokuz Eylül

Bu proje, otonom sürüş kabiliyetini geliştirmek ve tedarik zincirinin bu teknolojiyi benimsemesine teknik destek sağlamak amacıyla yola çıktı. - https://www.dokuzeylul.com/nissan-destekli-otonom-surus-arastirma-projesi-evolvad-ingilterede-basladi

World

Blogs

Trends

Casinos